Budo

 

Budo är traditionell japansk kampkonst. Budo är också levande – det betyder att en budoart aldrig får stelna och fastna i bestämda former. Budon måste anpassa sig till varje situation och till den hela tiden föränderliga världen (t.ex. avseende teknikutveckling eller vetenskapliga framsteg). Detta är mycket viktigt för oss – att blanda och balansera tradition, anpassning och utveckling!

“BU” betyder “mod”, “krigare” eller “krigskonst”. Det japanska tecknet kan vidare brytas isär till tecknen för “stoppa” och “spjut”. Därför kan man kanske säga att en förståelse av “krigare” är “fredsbevarare” – den som stoppar spjutet. “DO” betyder “väg” (från kinesiskans “tao”, som betyder “vägen till upplysning”). “BUDO” brukar översättas till “kampkonst”, men kan alltså också översättas till “krigarens (eller fredsbevararens) väg till upplysning”; att genom kampträning förstå och lära om livet. Kampen är ett sätt att studera oss själva och vår omvärld.

Denna utveckling eller vandring genom livet är viktig för oss. Budo handlar om hela ens person – om ens känslor, tankar och reaktioner och om att förstå dessa och också utveckla sin mentala kontroll. På detta sätt strävar Budoutövaren efter att söka balans, välmående och harmoni – och använda denna balans till att uppnå sina mål.

Budo är att använda kampträningen för att utvecklas kroppsligt och mentalt. Det är inte bara god träning för att göra kroppen stark, balanserad, kontrollerad och mjuk – man ökar sin kroppsmedvetenhet och motverkar smärta, samtidigt som den positiva upplevelsen och lyckan blir intensivare.

Budo är kamp och strid, men också meditation och lugn.