Bujinkan

 

Bujinkan Budo Taijutsu (eller kort och gott ”Bujinkan”) är en traditionell japansk budoart, som är sammansatt av nio uråldriga skolor, där bland annat Ninjutsu tränas. Bujinkan är en kampart och en idrott snarare än en kampsport, eftersom tävlingar inte förekommer - en budoart där såväl kroppsligt som mentalt självskydd tränas. Exempelvis övar vi på försvar mot slag, sparkar och fasthållningar, och övar kast, brottning och låsningar.
Självförsvar för oss är mycket mer än bara att ta sig ur en låsning eller undvika ett slag. Vi måste ta hand om oss själva, och vår omvärld, på många olika sätt. Självförsvar handlar om sinnena, medvetandet och kroppen – på många olika nivåer. Självförsvar handlar om förhållningssätt och attityd. Självförsvar handlar också om fred – om att hindra våld och att själv vara så fredlig som möjligt – men kunna försvara sig om ingen annan väg finns. Vi tränar för självskydd, men däri ligger även att träna sig på vissa attacker, för att bättre förstå självförsvaret mot dessa.

Bujinkan är effektivt självskydd baserat på omkring 1000 års erfarenhet av riktig strid. Det är bland annat på grund av detta arv som Bujinkan är ett så stort system. Bujinkan en traditionell krigskonst som fortfarande lever och anpassar sig! Denna fortgående anpassning är viktig för oss. Bujinkan är inget stelt system som fastnat i traditioner. Vi måste hela tiden utvecklas, fortsätta lära och anpassa oss efter den förändring som sker i världen; vetenskapliga framsteg, social förändring och teknisk utveckling.


 

Bujin