Kostnad

 

600 kr/termin (400 kr/termin fram t.o.m. det år man fyller 25 år). Betalas till vårt Bankgiro: 452-5010

Vad ingår i avgiften?

Större delen av avgiften går till kostnader för den enskilde eleven, såsom medlemskap i Budo- & Kampsportsförbundet, Riksidrottsförbundet och Hombu Dojo. Detta innebär att varje elev är försäkrad och en del andra saker. Tala med en instruktör för mer information. Utöver detta går en stor del av avgiften till lokalhyra och till de träningsläger vi anordnar för våra medlemmar.