Nybörjare?

 

Inom Bujinkan är alla elever – alla utvecklas hela tiden och lär sig nya saker och blir bättre och bättre. När du börjar träna går mycket av träningen ut på att lära sig grunderna – grundtekniker, positioner, slag, sparkar och några grundformer (“kator”) även om detta bara är en mycket liten del av träningen, trots att det finns ofantligt många kator och nedtecknade variationer på dem (“henka”). Katorna lär oss vissa grunder, men vi måste utvecklas förbi katorna – vi söker bli fria från formen; om vi låter bestämd form styra oss blir vi stela och låsta. Eleven får också en grundläggande förståelse för viktiga principer som distans, flow, position, attityd och psykologi, timing, balans osv.

Första tiden fokuserar på att öva muskelminnet och viktiga reflexer. På så sätt lär sig kroppen automatiskt att göra vissa saker, t.ex. rulla vid fall eller flytta sig undan från slag – och detta blir mycket effektivare och snabbare än om man måste “tänka efter”. Vi övar också på att hitta ett naturligt och effektivt rörelsemönster för att sedan kunna göra tekniker snabbt och få ut större effekt ur kroppens alla muskler. Vi övar oss att använda kroppen som en helhet och att bli medvetna om våra rörelser. Detta sker på den enskilda elevens villkor och efter dennas förutsättningar.

Redan från början får man träna improvisation, och ju mer man tränar desto större roll får detta. För att kunna träna mer avancerat, fritt och realistiskt, med fightträning och kamp, krävs att man är skicklig på att falla, akta sig från attacker osv. – annars kan man skada sig. Dessutom finns en stor risk om man för tidigt involverar dessa element i träningen att man inte utvecklar effektivitet, förståelse och maximal teknik, utan fortsätter i sina gamla rörelsemönster. För att få god teknik krävs noggrann träning på tekniken.