Taijutsu

 

Man kan tolka “Taijutsu” som “kroppsteknik” eller “förmågan att använda hela kroppen korrekt”. Detta är grunden i vår art. Vi strävar efter att använda hela kroppen i allt vi gör, inte styrkan i en enskild kroppsdel. På så vis försöker vi nå maximal effekt med minimal energiåtgång. Detta gör Bujinkan mycket effektivt. Man behöver inte vara extremt stark för att kunna försvara sig mot anfall av någon som är större – istället använder vi hela vår kroppsstyrka mot någon av motståndarnas svaga punkter och vi använder därmed också list och kunskap. Istället för att gå den svåra vägen försöker vi gå den enklaste.

Vi använder balans, distans, timing och positionering först och främst, och dessa förmågor behåller vi livet ut om vi utvecklar dem. Därför behövs inte så mycket styrka och snabbhet – och detta är färskvara (men självklart också viktiga, och därför tränar vi på detta också). Detta gör Bujinkan till mycket effektivt självskydd för alla, också i alla åldrar. Vår stormästare, den främste inom arten, är över 70 år gammal, och på flera sätt skickligare än någonsin förr! Bujinkan blir bara effektivare med tiden.

Genom Taijutsu försöker vi nå balans och harmoni, både inre och yttre. Varje utövare måste finna sin egen taijutsu, det som är det mest optimala sättet för utövaren att röra sig på, och att leva på. Bujinkan är något vi bär med oss hela livet! Man fortsätter alltid att utvecklas, och blir kanske aldrig färdig – men man får väldigt mycket tillbaka för det man lägger ned på träningen.