Varför träna?

 

Anledningarna att träna är många. Många i klubben har olika huvudskäl till att träna, och det ger bredd åt träningen. Nedan tar vi upp några.

Genom vår träning får man god och allsidig styrka, både i balansmuskler och större muskler, såväl som kondition och smidighet. Vi tränar allt från lugn och meditativ kroppskontroll och smidighet (liknande Yoga eller Tai Chi) till ren fysträning eller mittsträning, till tuff kampträning eller akrobatik. Bujinkan tränar hela kroppen, på många olika sätt!

Vi övar följsamhet, reaktionsförmåga, balans och koordination. Genom träningen får vi också mer kännedom om kroppen, t.ex. bättre förmåga att känna av kroppens signaler på stress och obalans, och även hur vi kan hantera dessa. Alla dessa förmågor är mycket viktiga i hela livet. Genom att bättre förstå kroppen och hur vi ska använda den kan vi bli av med dåliga vanor som leder till skador och smärta, och vi kan dessutom bli piggare och effektivare.

Genom träningen utvecklar man tålamod, disciplin och självkännedom – medvetenhet om sina attityder, känslor och tankar. Man lär sig också att kontrollera och hantera sina sinnesstämningar och mentala tillstånd – en förmåga som är avgörande för välmående och bra prestationer. Dessutom övar man även samarbete med sina träningskompisar. Man mår bättre genom träningen! Budo är konsten att leva.

Det är viktigt att kunna ta hand om sig själv och sin omvärld, och inte bara i situationer där man råkar ut för direkt våld. Genom träningen kan man lära sig att undvika skador vid t.ex. fall, att möta motgångar bättre och att förhindra att en hotfull situation uppstår. Man får också jobba med sin inställning och attityd, vilket kan påverka även hur man hanterar vardagssituationer. Bujinkan är självskydd och självförsvar – i ordens alla aspekter.

Träningen är väldigt rolig! Vår klubb är kamratlig, öppen och trevlig – detta är ett huvudskäl att träna för många i Bujinkan Dojo Luleå. Man får goda vänner genom träningen, helt enkelt.

Bujinkan är helhetsträning för kropp och sinne. En kampkonst, livsstil och träningsform!