Vem kan träna?

 

Alla kan träna! Varje elev utvecklas på sitt eget sätt i sin egen takt. Du behöver inte vänta in gruppen och göra för enkla saker – du behöver heller aldrig känna dig stressad över att inte hinna med. Det finns alltid utmaning och det finns alltid tid att öva mer. Du styr mycket själv vilken nivå du vill träna på – tufft och hårt för god fysträning eller mjukt och eftertänksamt för kroppsmedvetenhet, balans, kontroll och teknikutveckling. Många i klubben blandar och varierar, och olika träningar skiljer sig åt i detta avseende också.

Gammal som ung, tjej som kille, lång som kort – alla som har fyllt 15 år kan komma och börja träna Bujinkan. Inom Bujinkan ser vi till utövarens individuella egenskaper och färdigheter – därför blir ålder, kön och ursprung oviktigt. Olika utövare lägger ribban för och målet med träningen olika, det är en styrka för klubben. Det gör att vi kan lära mycket av varandra.

Bujinkan handlar om att använda kroppen effektivt och riktigt. Rörelser, tekniker osv. som vi gör strävar efter att ge mycket effekt utan att kräva mycket ansträngning. Eftersom man använder hela kroppen som “motor” kan i stort sett alla utöva självförsvar med Bujinkan.

Vi som tränar blir skickligare och starkare för varje år, och lär oss bara mer och mer. Inom Bujinkan fokuserar vi på att använda kroppen på ett sätt som skyddar och bygger upp den, som gör oss starkare och friskare för varje träning, och förebygger skador. Inom många idrotter är tyvärr skador ganska vanliga. Hos oss är skador ovanligt. Vårt mål är att du aldrig ska behöva sluta träna Bujinkan – varken av ålder eller förslitningar av kroppen. Det är viktigt att skydda kroppen långsiktigt.

Alla som tränar skall acceptera Bujinkan Guidelines samt våra stadgar och träningsvillkor – prata med en instruktör.